Asumisen ABC

Kouluttajalle


Asumisen ABC -koulutusmateriaalin avulla voit käsitellä nuorten kanssa asumisen ja taloudenhallinnan kysymyksiä. Materiaali koostuu kouluttajan oppaasta, asumiseen ja taloudenhallintaan liittyvistä tehtävistä sekä materiaaleista, PowerPoint-esityksistä ja opetusvideoista. Kouluttajan oppaasta löydät valmiita tuntisuunnitelmia. Oppiainerajat ylittävä materiaali soveltuu peruskouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, lukioissa ja nuorten työpajoilla käytettäväksi sekä kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Asumisen ABC -koulutusmateriaalit

Asumisen ABC:n koulutusmateriaali koostuu kouluttajan oppaasta, diasarjoista ja opetusvideoista. Kouluttajan oppaassa on vinkkejä ABC-opetusmateriaalin käyttöön ja valmiita esimerkkituntirunkoja. Tuntien vetämiseen on tarjottu diasarjakokonaisuus, joka koostuu yleisdiasarjasta ja erillisistä teemadioista. Opetustuntien havainnollistamisessa voit halutessasi hyödyntää myös opetusvideoita sekä asumiseen ja taloudenhallintaan liittyviä tehtäviä.

Oletko valmis muuttamaan pois kotoa? -testi

Testin avulla nuori voi miettiä omaa itsenäistymistään ja valmiuttaan muuttaa pois kotoa. Testin avulla voi myös keskustella nuoren kanssa itsenäiseen elämään ja taloudenhallintaan liittyvistä asioista. Testi on sivuillamme Oletko valmis? -osiossa.

Asumisen sanasto

Asumisen ABC -osiossamme on Asumisen sanasto, johon on kerätty asumiseen liittyviä termejä ja käsitteitä.

Asumisen ABC -kouluttajan tilaaminen

Monilla paikkakunnilla on mahdollista tilata Asumisen ABC -kouluttaja Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistyksestä. Asumisen ABC -kouluttajat ovat nuorisotyön ammattilaisia, joilla on parasta paikallistietoa asumisesta ja paikallisista toimijoista. Kouluttajan tilaaminen on maksutonta. NAL-paikallisyhdistysten yhteystiedot ovat Paikallisyhdistykset-sivulla.

Anna palautetta Asumisen ABC:stä

Onko Asumisen ABC -koulutusmateriaaleja helppo käyttää? Saitko vastauksen haluamiisi kysymyksiin?  Anna palautetta NAL:n yhteydenottolomakkeella.

Omaan kotiin – opas itsenäistyvälle nuorelle 2016–2017

Julkaisemme vuosittain ilmestyvää Omaan kotiin -opasta, joka on suunnattu 18-29-vuotiaille itsenäistyville ja omaan kotiin muuttaville nuorille. Oppaaseen on koottu kompaktisti Asumisen ABC -osiossa käsiteltyjä asioita asumisesta ja itsenäisestä elämästä. Oppaassa on myös työelämävinkkejä sekä tietoa vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Painettua lukuvuoden 2016-2017 opasta voi tilata osoitteesta viestinta (at) nal.fi. Kielivalikoima on laajentunut: opasta on saatavilla suomen lisäksi selkokielellä, englanniksi ja arabiaksi. Katso lisätietoja oppaasta ja tilaamisesta.

Olet tässä