Muutto omaan kotiin

VuokrasopimusVuokrasopimuksen kesto

Vuokrasopimus voi olla joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on jatkuva vuokrasopimus, joka päättyy vasta, kun joko vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo sen.

Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa vuokra-ajan päättymispäivä on tiedossa jo vuokrasopimusta tehtäessä. Määräaikaisen sopimuksen saa irtisanoa ennen vuokrasopimukseen kirjattua päättymispäivää vain vuokranantajan suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Pitkän määräaikaisen vuokrasopimuksen solmimista kannattaa harkita tarkoin.

Vuokrasopimuksen alkamispäivä eli voimaantulopäivä on usein sopimuksen allekirjoituspäivä. Siitä lähtien sopimus sitoo molempia osapuolia. Hallintaoikeuden siirtymispäivä on päivä, jolloin vuokralainen saa avaimet tai pääsee muuttamaan asuntoon.

 

Vuokran suuruus

Vuokran suuruuteen vaikuttavat alueen vastaavien asuntojen vuokrat sekä asunnon vuokra-arvoa alentavat ja nostavat asiat. Vuokra on maksettava 2. arkipäivänä vuokranmaksukauden (yleensä kalenterikuukausi) alusta, ellei toisin sovita. Viivästyskoron on hyvä olla korkolain mukainen. Muita kustannuksia voivat olla esim. vesimaksu, autopaikka, nettiyhteys.

Vuokran tarkistamisesta, eli korottamisesta tai alentamisesta, tulee sopia vuokrasopimuksessa. Yleensä vuokra tarkistetaan vuoden välein. Sitä voidaan korottaa, jos ylläpitokustannukset nousevat, tai vuokra sidotaan indeksiin.

 

Vuokrasopimuksen irtisanomisajat

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaoloajan umpeuduttua. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen osalta noudatetaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta. Irtisanomisajan alkamispäivä on sen kuukauden viimeinen päivä, jona irtisanomisilmoitus tehdään. Sopimus on voimassa vielä irtisanomisajan, ja vuokranmaksu jatkuu irtisanomisajan loppuun asti. Lain määräämää vuokralaisen irtisanomisaikaa ei voi sopimuksella pidentää, eikä vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhentää.

Esimerkki: Jos esim. toimitat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle 15.11., yhden kuukauden irtisanomisaika alkaa marraskuun viimeisestä päivästä, joten maksat vuokraa vielä koko joulukuulta.

 

Vuokraennakko

Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan erityisestä syystä sopia, että vuokralainen maksaa vuokran ennakkoon. Lain mukaan vuokraennakko voi olla enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vuokraennakko tulee merkitä vuokrasopimukseen (summa, maksupäivä ja mistä vuokrista ennakko peritään). Jos maksat vuokraennakkoa, sovi, miten ennakkoon maksetut vuokrat huomioidaan asumisajan vuokranmaksussa.

 

Vuokravakuus

Vuokravakuus (ts. takuuvuokra ja vuokratakuu) on vuokranantajan pyytämä vakuus, joka maksetaan yleensä ennen avainten luovuttamista asuntoon. Se maksetaan siltä varalta, että vuokralainen jättää vuokran maksamatta tai aiheuttaa asunnolle vahinkoa. Vuokralainen saa summan takaisin vuokrasopimuksen päätyttyä, jos kaikki on kunnossa.

Lain mukaan vuokravakuus voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuus maksetaan joko vuokranantajan määrittelemälle tilille tai vuokravakuustilille. Muista säilyttää kuitti suoritetusta maksusta!

 

Vuokranantajan vastuut

Vuokranantajan on huolehdittava siitä, että vuokrattava asunto on hyvässä kunnossa. Hänen on huolehdittava lämmityksestä sekä jääkaapin ja lieden toimivuudesta. Ennen muuttamista asunnon kunto on hyvä tarkastaa yhdessä vuokranantajan kanssa. Tekemällä kuntotarkastus estetään se, että vuokralainen joutuisi korvaamaan jonkin jo edellisen asukkaan aiheuttaman vahingon.

Vuokranantaja ei voi irtisanoa vuokrasopimusta ilman hyvää syytä, ja irtisanomisessa pitää aina noudattaa irtisanomisaikoja.

Tavallisesti vuokranantaja huolehtii normaaliin asumiseen liittyvistä korjaustöistä ja asunnon kunnossapidosta vuokralaisen ilmoitusten perusteella. Jos halutaan, että vuokralainen vastaa näistä asioista, täytyy siitä sopia erikseen.

 

Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

Vuokralaisella on joitakin laissa määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Vuokranantajan on huolehdittava muun muassa lämmityksestä, jääkaapin ja lieden toimivuudesta ja siitä, että asunto on hyvässä kunnossa. Vuokranantaja ei voi irtisanoa vuokrasopimusta ilman hyvää syytä, ja irtisanomisessa pitää aina noudattaa irtisanomisaikoja.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus, jos asunnon käyttämisestä aiheutuu hänelle terveydellistä vaaraa (esim. homevaurion terveyshaitat) tai jos vuokranantaja ei huolehdi välttämättömistä korjauksista. Jos osa asunnosta on käyttökelvoton esim. putkiremontin takia, vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen.

Vuokralaisen velvollisuuksiin kuuluu 1) maksaa vuokra ajallaan, 2) hoitaa huoneistoa hyvin ja korvata asunnolle aiheuttamansa vahinko, 3) ottaa huomioon naapurit ja noudattaa talon sääntöjä, 4) ilmoittaa vuokranantajalle asunnossa huomaamistaan vioista.

Lisätietoja

 

Työsitoutuminen

Joissakin tapauksissa vuokralainen voi sitoutua tekemään asunnossa kunnossapitotöitä vuokranalennusta vastaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi talonmiehenä toimiminen, lumityöt tai remontti.

Vuokrasopimukseen on aina hyvä kirjata työsuoritus ja sitä koskevat ehdot. Kohtuuttomiin tai epäasiallisiin ehdotuksiin sinun ei tarvitse suostua missään olosuhteissa. Samalla on syytä harkita, osaatko tehdä remontin itse vai onko se syytä antaa ammattilaisten hoidettavaksi. Kaikki sähkötyöt ja kosteiden tilojen remontit on aina teetettävä ammattilaisella ja niihin on oltava taloyhtiön lupa.

 

Jälleenvuokraus ja alivuokraus

Jälleenvuokraus tarkoittaa, että vuokralainen vuokraa koko asunnon edelleen jollekulle toiselle. Asunnon saa jälleenvuokrata vain vuokranantajan luvalla. Tällöin on voimassa vuokranantajan ja alkuperäisen vuokralaisen välinen sopimus sekä alkuperäisen vuokralaisen ja uuden vuokralaisen välinen sopimus.

Alivuokrauksessa vuokralainen vuokraa vain osan asunnostaan jollekulle toiselle. Alivuokralainen vastaa käyttämästään asunnonosasta ja sen vuokrasta päävuokralaiselle, joka vastaa kokonaisvuokrasta vuokranantajalle.

 

Vuokra-asioiden neuvonta

Vuokralaisen ja vuokranantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät kysymykset ovat asumisen arkea. Näihin voit kysyä neuvoa vuokralaisjärjestöiltä tai valtion oikeusaputoimistoista.

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvontajärjestö, jonne voit olla yhteyksissä vuokraamista koskevissa asioissa.

  • www.vuokralaiset.fi
  • Neuvonta, puh. 0600 915 15 (1,69 €/min + pvm) ma klo 9–14 ja ti–pe klo 9.30–13
  • Jäsenasiat (09) 477 0360

 

Lisätietoja
Olet tässä