Omassa kodissa

Asunnon kunnossapito


 

Asunnon kunnossapito ja korjaaminen

Vuokralaisena et ole vastuussa koko asuintaloa koskevasta talon huollosta tai kunnossapidosta. Sinun täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että asunto, jossa asut, säilyy hyvässä kunnossa. Jos huoneistossa on jokin tarkempaa hoitoa tai huoltoa vaativa laite tai kaluste, niin pyydä niistä hoito-ohjeet. Kysy myös missä on kodinkoneiden huoltokirjat ja tutustu niihin.

Vuokralaisena sinun on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Olet vastuussa, jos huolimattomuuden seurauksena huoneisto vahingoittuu. Huolimattomuus voi ilmetä myös vuokralaiselle kuuluvien toimenpiteiden laiminlyömisenä.

Huoneisto varusteineen on pidettävä siistinä, ja esim. lattiakaivot ja ilmanvaihtoventtiilit tulee puhdistaa säännöllisesti. Laitteiden käyttöohjeita tulee noudattaa. Vuokralaisena et vastaa huoneiston ja sen varusteiden tavanomaisesta kulumisesta. Sopimusvapauden nojalla voit kuitenkin sopia vuokranantajasi kanssa, että uusit esim. jonkin kodinkoneen. Tämän on syytä näkyä myös vuokrassa.

Lisätietoja

 

Turvallisuus

Muuttaessasi uuteen asuntoon tarkista asunnon palovaroittimen toimivuus ja tutustu myös talon pelastussuunnitelmaan. Palovaroitin on pakollinen, ja huoneiston haltija on velvollinen hankkimaan ja kiinnittämään sen asianmukaisesti. Palovaroitin on syytä testata kerran kuukaudessa, ja sen paristo on hyvä vaihtaa kerran vuodessa.

Turvalukko, varmuusketju ja ovisilmä lisäävät kodin turvallisuutta, mutta näiden asentaminen edellyttää vuokranantajan lupaa. Nämä asennukset on jätettävä vuokrasuhteen päättyessä paikoilleen.

Asunnon siivous sekä kodinlaitteiden oikea käyttö ja huolto ovat turvallisuuden perusedellytyksiä. Älä koskaan käytä laitteita muuhun, kuin mihin ne on tarkoitettu. Älä myöskään käytä vioittuneita kodinkoneita, sillä niissä on aina tulipaloriski. Asunnon varustukseen kuuluvan kodinkoneen rikkoutuessa vuokranantajalla on velvollisuus uusia rikkoontunut laite tai sen osa. Hätänumero 112 auttaa kaikissa kiireellisissä avuntarpeissa ja hätätilanteissa.

 

Avaimet

Vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta. Avaimet on syytä antaa vuokralaiselle kuittausta vastaan. Älä laita avainnippuun asunnon osoitetta tai numeroa.

Vuokranantajalla on yleensä hallussaan huoneistoon yhdet avaimet. Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta ilman erityistä syytä päästä vuokrattuun huoneistoon. Vuokranantaja on kuitenkin päästettävä huoneistoon, jos se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvonnan vuoksi. Huoneistossa käynti pyritään sopimaan vuokralaisen kannalta sopivaan aikaan. Hätätilanteessa isännöitsijän tai huollon on päästävä asuntoon yleisavaimella, vaikka asukas ei olisi kotona.

 

Huolto

Huoltoyhtiön tehtävänä on huolehtia talon ja pihapiirin siisteydestä sekä turvallisuudesta taloyhtiön kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Huoltoyhtiön tehtävänä ovat huoltokorjaukset, joihin kuuluvat esimerkiksi termostaattisäädöt, vuotavat hanat, nimikylttien vaihto ja yleisten tilojen kunnossapito. Huollon tehtäviin kuuluvat myös hätätyöt sekä ovenavaukset.

Huoltoyhtiöillä on yleensä ympärivuorokautinen päivystys, joten voit vian tai vahingon sattuessa soittaa hätätapauksessa myös keskellä yötä. Yhteystiedot ovat talosi ilmoitustaululla tai ulko-oveen tai tuulikaappiin kiinnitetyssä lapussa.

 

Isännöinti

Isännöinnillä on keskeinen merkitys asumisympäristömme ylläpidossa. Kiinteistöt vaativat jatkuvaa huolenpitoa pysyäkseen kunnossa ja säilyttääkseen arvonsa koko elinkaarensa ajan. Ammattitaitoisen isännöinnin avulla vaikutetaan asumisviihtyvyyteen ja turvalliseen elinympäristöön.

Isännöitsijä on asuntoosake- tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja ja vastaa talouteen ja hallintoon liittyvistä asioista. Hänen vastuullaan ovat muun muassa huolto-, siivous- ja jätehuoltosopimukset sekä asukasyhteistyöasiat. Isännöitsijä voi myös auttaa kiperissä naapurisopuun liittyvissä tilanteissa.

Isännöitsijän avuksi voidaan myös nimetä tekninen isännöitsijä. Hänellä on rakennusalan koulutus, ja hän huolehtii korjaustoiminnan organisoinnista.

 

Lisätietoja

Olet tässä