Omassa kodissa

Oikeudet ja velvollisuudet


 

Järjestyssäännöt

Taloyhtiöillä on yleensä olemassa järjestyssäännöt, joissa on yhteisiä asumisviihtyvyyteen ja turvallisuuteen liittyviä määräyksiä. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia asukkaita ja niitä on noudatettava. Ne löytyvät yleensä yhteiseltä ilmoitustaululta tai ne on jaettu asuntoosi.

Järjestysäännöissä on yleensä määrätty hiljaisuusaika eli yörauha (tyypillisesti klo 22–07), jonka aikana sinun on vältettävä esimerkiksi musiikin kovaäänistä kuuntelua tai muuta meluamista. Muut määräykset koskevat muun muassa yhteisten tilojen ja piha-alueiden käyttöä, roskista ja jätteistä huolehtimista sekä lemmikkien pitämistä.

Talon asukkaana vastaat myös siitä, että kaverisi noudattavat näitä sääntöjä. Sääntöjen toistuva rikkominen voi johtaa vuokrasopimuksen irtisanomiseen. Isännöitsijältä saat lisää tietoa oman taloyhtiösi järjestyssäännöistä.

 

Yhteisten tilojen ja naapurien kunnioittaminen

Voit omalla käyttäytymiselläsi lisätä kaikkien asumisviihtyvyyttä ja naapurisopua. Kun käytät taloyhtiön yhteisiä tiloja, huolehdi myös jälkiesi siivoamisesta. Näitä tiloja voivat olla saunatila, pesutupa, grillipaikka, pyörävarasto ja kerhotila.

Jos järjestät juhlat, noudata järjestyssäännöissä määrättyä hiljaisuusaikaa ja laita ilmoitustaululle ilmoitus, jossa pahoittelet etukäteen häiriötä. Jos teet asunnossasi muutostöitä, ilmoita siitäkin aiheutuvasta metelistä naapureille.

Etenkin kerrostaloasumisessa on hyvä muistaa, että erilaiset asumisen äänet kuuluvat normaaliin elämään. Normaalia ei kuitenkaan ole enää se, jos joudut kuuntelemaan vaikkapa koiran haukuntaa päivittäin aamusta iltaan tai jatkuvaa liian kovaäänisen musiikin soittamista. Häiritsevissä tilanteissa yritä keskustella naapurisi kanssa henkilökohtaisesti tai ota yhteyttä isännöintiin.

 

Varoitukset ja häätö

Varoituksen voi saada

  1. häiritsevästä elämästä
  2. asunnon huonosta hoidosta
  3. asunnon käyttämisestä muuhun kuin vuokrasopimuksessa sovittuun tarkoitukseen
  4. järjestys- ja terveysmääräysten rikkomisesta.

Yleensä vuokrasopimuksen purkaminen edellyttää vuokranantajalta kirjallisen varoituksen antamista vuokralaiselle. Varoitus on annettava tiedoksi todistettavasti. Jos vuokralainen oikaisee käytöksensä, vuokranantajalla ei ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Vuokrasopimus voidaan kuitenkin purkaa ilman varoitusta, jos vuokranmaksu on laiminlyöty vähintään kahdelta kuukaudelta tai erittäin moitittavasta käytöksestä. Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimuksen välittömästi ilman irtisanomisaikaa.

Häätö on asunnon tyhjennys, jos vuokralainen ei ole tuomioistuimen määräämään päivään mennessä muuttanut asunnosta. Vuokranantaja hakee häätöpäätöksen tuomioistuimelta. Tarvittaessa ulosottovirasto suorittaa häädön.

Lisätietoja

 

Vuokralaisen vaikuttamismahdollisuudet ja asukasdemokratia

Lain mukaan kaikissa valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asukkailla on oikeus osallistua taloa koskevaan päätöksentekoon.

Asukkaiden kokous on vuosittain järjestettävä kokous, johon kaikki asukkaat kutsutaan. Asukkaiden kokous valitsee jäsenet asukastoimikuntaan, joka antaa lausuntoja muun muassa talousarviosta, vuokran suuruudesta ja korjauksista.

Asukastoimikunnalla on myös oikeus päättää talon järjestyssäännöistä, ottaen kuitenkin huomioon asiaa koskeva lainsäädäntö. Tämän lisäksi asukastoimikunta järjestää talkoita ym. asukastoimintaa. Myös asuntoja vuokraavan yhtiön hallituksessa on oltava asukasedustajia.

Toinen tapa vaikuttaa asukkaana on mennä mukaan asukasyhdistykseen tai perustaa itse sellainen. Siinä missä asukastoimikunta vaikuttaa talon asioihin, asukasyhdistys vaikuttaa asuinalueeseen. Asukasyhdistys valvoo asukkaiden etuja asunto-, liikenne-, ympäristö- ja aluekysymyksissä.

 

NAL-talojen asukasdemokratia

NAL:n taloissa asumisohjaaja auttaa ja kannustaa asukkaita yhteiseen toimintaan ja vaikuttamiseen. Asumisohjaaja päivystää taloilla ja vastaa asukkaiden kysymyksiin. Hänen kauttaan voi myös välittää talojen omistajalle tietoa talon tilanteesta ja toiveita asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Monessa talossa on asukkaiden aloitteesta tehty kuntosali väestönsuojaan tai saatu grillipaikka pihalle.

Asukastoimikunta on hyvä tapa vaikuttaa talon asioihin – se muun muassa päättää saunavuoroista ja pesutuvan käytöstä. Jos todella haluat päästä vaikuttamaan yhtiön asioihin, kannattaa lähteä yhtiön hallituksen asukasedustajaksi. Asukasedustajat osallistuvat hallituksen kokouksissa muun muassa talousarvion määrittämiseen, korjaussuunnitelmien tekemiseen ja uudisrakentamisesta päättämiseen.

 

Oma koti on oikeasti oma

Vuokrasopimuksella vuokranantaja siirtää huoneiston vuokralaisen yksinomaiseen hallintaan. Tästä seuraa, että vuokra-aikana huoneisto on vuokralaisen yksityistä aluetta, jota koskee perustuslain 10 §:n mukainen kotirauhan suoja. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että pääsääntöisesti huoneistoon saa tulla vain vuokralaisen luvalla ja sieltä on vuokralaisen kehotuksesta viipymättä poistuttava.

Kotirauhan suoja turvaa myös vuokralaisen oikeutta asumisrauhaan. Kiellettyä on kotirauhan rikkominen metelöimällä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla. Kotirauhan rikkominen on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Kotirauhan suoja rajoittaa merkittävästi myös vuokranantajan oikeutta päästä huoneistoon sen ollessa vuokrattuna.

Poikkeustilanteet, joissa vuokranantajalla on oikeus tulla huoneistoon ilman vuokralaisen lupaa tai jopa vastoin tämän kieltoa, liittyvät huoneiston kunnon ja hoidon valvontaan ja huoneistossa suoritettaviin korjaustoimenpiteisiin. Vuokranantajan on näissäkin tilanteissa pyrittävä sopimaan huoneistossa käymisestä vuokralaisen kanssa. Tässä sanottu koskee myös tahoja, jotka vuokranantaja on valtuuttanut puolestaan valvomaan huoneiston kuntoa ja hoitoa tai tekemään huoneistossa korjaustöitä.

Vuokralaisena sinä vastaat huoneistoon tai talon yhteisiin tiloihin päästämiesi henkilöiden toiminnasta kuin omastasi. Vieraiden aiheuttamat häiriöt tai vahingot huoneistossa tai talon yhteisissä tiloissa voivat johtaa varoituksen antamiseen vuokralaiselle, vuokrasopimuksen purkamiseen ja vuokralaisen vahingonkorvausvastuuseen. Sinun täytyy tarvittaessa puuttua vieraittesi käyttäytymiseen esim. pitämissäsi juhlissa, ja tarvittaessa kehottaa poistumaan sellaista vierasta, joka aiheuttaa häiriötä tai vahingon vaaraa.

Olet tässä