Asumisen ABC

Poismuutto


Ensimmäinen oma kotisi ei välttämättä ole koti, jossa asut lopun elämääsi. Poismuuton yhteydessä tulee muistaa irtisanoa vuokrasopimus, palauttaa avaimet, tehdä lähtösiivous ja siirtää kotivakuutus uuteen kotiin. 

muuttopäiväx

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy, kun joko vuokralainen tai vuokranantaja irtisanoo sen. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste. Irtisanomisperuste pitää olla laissa mainittu hyvän tavan mukainen, kuten huoneiston ottaminen omaan haltuun, huoneiston myynti tms.

Vuokralaisen irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, kun sopimus on kestänyt alle vuoden ja kuusi kuukautta, kun sopimus on kestänyt yli vuoden. Sopimus sitoo osapuolia koko irtisanomisajan, ja vuokranmaksu jatkuu irtisanomisajan loppuun asti. Lain määräämää vuokralaisen irtisanomisaikaa ei voi sopimuksella pidentää, eikä vuokranantajan irtisanomisaikaa lyhentää.

Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, jona kirjallinen irtisanomisilmoitus vastaanotettiin. Jos esim. toimitat irtisanomisilmoituksen vuokranantajalle 15.11., yhden kuukauden irtisanomisaika alkaa marraskuun viimeisestä päivästä, joten maksat vuokraa vielä koko joulukuulta.

 

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokrasuhteen purkaminen sen sijaan tarkoittaa sitä, että vuokrasuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimuksen voi purkaa vain laissa erikseen mainituissa tapauksissa. Yleisimpiä purkusyitä ovat vuokran maksamatta jättäminen ja naapureita häiritsevä elämä.

Yleensä vuokranantajan on toimitettava vuokralaiselle varoitus ennen kuin sopimus voidaan purkaa. Jos purkamisen syy on vuokran maksamatta jättäminen, sopimus voidaan purkaa myös ilman varoitusta.

Häätö on asunnon tyhjennys, jos vuokralainen ei ole tuomioistuimen määräämään päivään mennessä muuttanut asunnosta. Vain tuomioistuin voi päättää häädön määräämisestä.

 

Asunnon kunto poismuuttaessa

Ajan kuluessa asunnossa voi havaita luonnollista kulumista ja asumisen jälkiä, esimerkiksi asuntojen seinä- ja lattiapintojen ikääntymistä. Vuokralaisena et ole vastuussa luonnollisesta kulumisesta (esim. taulun kiinnittämisestä jäänyt jälki), jollei toisin ole sovittu. Vuokranantaja ei voi siis olettaa, että asunto olisi täysin samassa kunnossa vuokrasuhteen alkaessa ja loppuessa. Olet kuitenkin vastuussa vaurioista, jotka on aiheutettu tahallaan, huolimattomuudella tai laiminlyönnillä. Vastaat myös kaveriesi aiheuttamista vahingoista.

Pois muuttaessasi asunnossa tehdään kirjallinen kuntotarkastus, josta selviää asunnon kunto. Kuntotarkastus on tärkeä, koska olet vastuussa vain asunnossa vuokrasuhteesi aikana tapahtuneista vahingoista.

Muistathan siivota asuntosi ja siihen kuuluvat varastotilat ennen poismuuttoasi. Mahdolliset siivous- ja korjauskustannukset pienentävät palautettavan vuokravakuuden suuruutta. Muista palauttaa myös saamasi avaimet ja mahdollisesti teettämäsi lisäavaimet takaisin vuokranantajallesi.

Lisätietoja

 

Poismuuttajan muistilista

Muista siivota asunto, ilmoittaa eri paikkoihin osoitteesi muuttumisesta, palauttaa avaimet, siirtää sähkösopimus  ja kotivakuutus uuteen osoitteeseesi.

 

Olet tässä