Ajankohtaista

Asumisneuvonta ehkäisee nuorten häätöjä

Asumisneuvonta ehkäisee nuorten häätöjä

Nuorten velkakierteeseen ja häätöihin voidaan puuttua tarjoamalla ennakoivaa matalan kynnyksen asumisneuvontaa, todetaan NAL:n uudessa tutkimuksessa. NAL kehottaa päättäjiä toimenpiteisiin asumisneuvonnan kehittämiseksi.  

Nuorisoasuntoliiton (NAL) teettämän Asumisneuvonnan vaikutus nuorten itsenäiseen ja vakaaseen asumiseen -tutkimus vahvistaa, että asumisneuvonnalla ennaltaehkäistään nuorten syrjäytymistä vauhdittavia tekijöitä.

Tutkimuksen mukaan NAL:n tarjoamalla asumisneuvonnalla vähennetään tuloksekkaasti mm. häätöjä ja perintään meneviä vuokravelkoja sekä tavoitetaan nuoria, jotka muuten jäisivät palvelujen ulkopuolelle.

 

Nuoren velkakierre johtaa syrjäytymiseen

Nuorten maksuhäiriömerkinnät ovat nousseet kuluneen kymmenen vuoden aikana ja nuoret ovat yliedustettuina vuokravelka- ja häätötilanteissa. Moni nuori ei tunne palvelu- ja tukijärjestelmää, eikä kysy tai vastaanota apua ulkopuolisilta.

NAL:n toiminnanjohtaja Ville Savilampi painottaa, että tarve laadukkaalle asumisohjaukselle on kova.

”Vuokran maksaminen, tukien selvittely ja itsenäinen asuminen on monelle nuorelle yllättävän haastavaa.”

”Häädöillä ja maksuhäiriömerkinnöillä voi olla kauaskantoiset vaikutukset nuoren elämään. Siksi näiden tilanteiden ehkäisemisen tulisi olla kaikkien nuorten kanssa työskentelevien tavoitteena.”

Esimerkiksi omilleen muutto, äkillinen sairaus, työttömyys tai ero saattavat ajaa muuten hyvin pärjäävän nuoren taloudellisiin vaikeuksiin. Asumisneuvoja kulkee nuoren rinnalla uudessa elämäntilanteessa, tukee käytännön asioissa ja ohjaa tarvittaessa palveluiden äärelle.

Tutkimusta varten haastateltu nuori kertoi:

”Jos ei pysty maksaa vuokraa ajallaan niin soita, ilmoita. Sen mä oon oppinut tän vuoden puolella. Se on ollut se kynnys soittaa iso. Ahistaa, hävettää, kun ei saa maksettua vuokraa.”

 

Tuella vähennetään häätöjen määrää

NAL tarjoaa kaikille asukkailleen henkilökohtaista asumisohjausta ja -neuvontaa. Asumisneuvojat pyrkivät tunnistamaan nuorten asukkaiden talousongelmat ajoissa ja siten ehkäisemään kriisitilanteita.

Tutkimuksessa todettiin, että vaikka NAL:n asukkailla esiintyy verrokkeja enemmän maksuhäiriöitä, pienempi osa niistä johtaa velkaperintään. Myös häätöhaasteet perutaan NAL:ssa verrokkeja useammin.

Uudessa tutkimuksessa NAL:a verrattiin kolmeen muuhun asunnontarjoajaan. Verrokit tarjoavat huomattavasti vähemmän asumisohjausta kuin NAL. Siinä missä NAL:n asumisohjaaja vastaa keskimäärin 123 asunnon vuokralaisten neuvonnasta, on toisen verrokkitarjoajan ohjaajalla vastuullaan yli 4500 asuntoa.  Lisäksi NAL:n ohjaajat panostavat verrokkeja enemmän ennaltaehkäisevään työhön.

”Asumisneuvonnan vaikuttavuus perustuu ohjaajien ennakoivaan ja aktiiviseen työotteeseen. Nuorten vuokrarästeihin kannattaa puuttua mahdollisimman varhain”, kertoo tutkimuksen toteuttanut tutkija Saila Tykkyläinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

 

Asumisneuvonta kaipaa lisäresursseja

NAL:n tutkimuksen tulokset osoittavat, että asumisneuvontaan panostaminen kannattaa. Ville Savilampi rohkaisee muitakin asunnontarjoajia kehittämään aktiivisen, ennaltaehkäisevän asumisneuvonnan malleja.

”Valitettavan moni asunnontarjoaja puuttuu vuokralaisten maksuongelmiin vasta sitten, kun tilanne on kärjistynyt häätöuhkaan tai velkaperintään. Tarjoamalla tukea ja neuvontaa hyvissä ajoin voidaan ehkäistä velkakierrettä ja tukea nuoren itsenäistä asumista”, Ville Savilampi toteaa.

Syksyllä 2017 Sipilän hallitus nosti asumisneuvonnan kehittämisen yhdeksi Valtakunnallista nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) päätavoitteista. Ohjelmassa painotetaan myös työtä häätöjen ehkäisemiseksi. Toimenpiteet tavoitteiden edistämiseksi vaativat kuitenkin vielä täsmennystä.

”On hienoa, että ministerit ovat tunnistaneet asumisneuvonnan arvon. Nyt toivomme, että päättäjät kohdistavat riittävästi resursseja asumisneuvontaan.”, sanoo Ville Savilampi.

 

Taustatietoa:

Asumisneuvonnan vaikutus nuorten itsenäiseen ja vakaaseen asumiseen -tutkimukseen osallistui neljä NAL:n jäsenyhdistystä sekä kolme verrokkiryhmänä toiminutta ARA:n säännöt täyttävää vuokrayhtiötä.

Tutkimuksen on toteuttanut nuorempi tutkija ja yrittäjä Saila Tykkyläinen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Vaikuttava Yritys).

Tutustu tutkimukseen kokonaisuudessaan kokonaisuudessaan osoitteessa http://www.nal.fi/mika-nal/edunvalvonta-ja-vaikuttamistyo/tutkimukset/

 

Lisätiedot:

Samuli Liuskari
Projektikoordinaattori
Onnistu asumisessa -hanke, Nuorisoasuntoliitto
p. (09) 7740 2814
samuli.liuskari@nal.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olet tässä