NAL lausui: Nuorisoasuntojen määrää lisättävä

Nuorisoasuntoliitto lausui 19.2. Helsingin kaupunginhallitukselle asumisen ja siihen liittyvän maankäytön luonnoksesta. Suomen ainoana nuorten asumisen edunvalvojana ja nuorten asumisen asioita hoitavana järjestönä Nuorisoasuntoliitolla on erityinen näkökulma maankäytön toteutusohjelman vaikutuksiin. Erityisesti NAL pitää tärkeänä, että nuorisoasuntoja rakennetaan erikseen työssäkäyville ja opiskeleville nuorille, koska ...

NAL vastustaa erityisinvestointituen poistamista nuorisoasumiselta

Nuorisoasuntoliitto pitää tärkeänä, että hallituksen kaavailemasta erityisryhmien asumisen investointiavustuksen poistamisesta luovutaan, sillä esitetty muutos nostaisi nuorisoasuntojen vuokria huomattavasti sekä vaarantaisi lisärakentamisen. NAL ehdottaa, että investointitukijärjestelmää kehitettäisiin siten, että kohtuuhintaista nuorisoasumista voisivat tulevaisuudessa tuottaa nykyistä useammat rakennuttajat, sillä vain näin voidaan ...