Ajankohtaista

Lisää kohtuuhintaista asumista! Suuri asuntopolitiikan kuntavaalipaneeli 22.3. Helsingissä

Lisää kohtuuhintaista asumista! Suuri asuntopolitiikan kuntavaalipaneeli 22.3. Helsingissä

(Scroll down to read in English)

Vuokralaiset ja yleishyödylliset vuokranantajat vaativat lisää kohtuuhintaista asumista – nyt etsitään ratkaisuja yhdessä.

Liian korkeat asumiskustannukset ovat laaja yhteiskunnallinen ongelma. Kohtuuhintaisten asuntojen puute vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta: missä asuvat esimerkiksi sairaanhoitajat, poliisit ja opettajat? Mistä pienituloiset löytävät kodin? Korkeat vuokrat lisäävät syrjäytymistä ja asunnottomuuden riskiä. Asumiskustannusten laskeminen on koko yhteiskunnan etu.

Jos me yleishyödylliset vuokranantajat, vuokralaiset ja muut asumisen toimijat voimme yhdistää voimamme ja sanoa, että tavoittelemme samaa parempaa tulevaisuutta, mikseivät kaikki? Me haluamme toimia Sillanrakentajina.

Keskiviikkona 22.3. klo 16–18 Musiikkitalossa pidetään suuri Helsingin asuntopolitiikan kuntavaalipaneeli. Mukaan Helsingin asuntopolitiikkaa ratkomaan ovat tulossa Sillanrakentajien lisäksi panelistit Tuula Haatainen, Nuutti Hyttinen, Silvia Modig, Anni Sinnemäki, Kimmo Tiilikainen ja Jan Vapaavuori. Paneelin aluksi kuullaan kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran näkemyksiä hyvästä kaupungista. Paneelin vetää Rakennuslehden päätoimittaja Veijo Käyhty.

Paneelia voi seurata myös Periscopessa www.periscope.tv/Aspasaatio tai Facebook Live -videona @Aspa kehittää

Osallistu keskusteluun somessa: #sillanrakentajat

Keitä Sillanrakentajat ovat?

Me edustamme laajasti kohtuuhintaisten ja omakustannusperusteisten vuokra-asuntojen asukkaita, kiinteistönomistajia ja muita asumisen toimijoita. Allekirjoittaneet kiinteistönomistajat tarjoavat sekä normaalia kohtuuhintaista vuokra-asumista että asuntoja erityisryhmille, kuten nuorille, opiskelijoille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, ja allekirjoittaneet asukasjärjestöt edustavat monipuolisesti kaikkia asukkaita. Allekirjoittaneet muut asumisen toimijat tekevät muun muassa asunnottomuuden vastaista työtä. Yhdessä toimijoiden asunnot muodostavat merkittävän osan valtion tuella rakennetusta asuntokannasta.

Aspa-säätiö sr

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry

Nuorisoasuntoliitto ry

sekä

Kämppäverkosto

Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Suomen opiskelija-asunnot SOA ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Suomen ylioppilaskuntien liitto ry (SYL)

Vuokralaiset VKL ry

World Student Capital -verkosto

 

Lisätietoja

Sillanrakentajaverkoston puheenjohtaja

toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen

KOVA ry

puh. 040 593 3338

jouni.parkkonen@kovary.fi

 

Logo_Sillanrakentajat 2017More affordable housing! – The great municipal election panel on housing policy in Helsinki on 22 March

Tenants and non-profit landlords are demanding more affordable housing – now by seeking solutions together.

Excessive housing costs are an extensive societal problem. Lack of affordable apartments impedes workforce mobility: Where can nurses, police officers and teachers, among others, live? Where can people with a low income find a home? High rents increase social exclusion and the risk of homelessness. Decreasing housing costs benefits the entire society.

If we, non-profit landlords, tenants and other housing actors, can unite our forces and state that we are striving for the same thing, a better future, why cannot everyone? We want to act as the Bridge Builders.

On Wednesday 22 March at 4 pm–6 pm, we are holding the great Helsinki municipal election panel on housing policy at the Helsinki Music Centre (Musiikkitalo). Besides the Bridge Builders, the people coming to debate Helsinki’s housing policies include panellists Tuula Haatainen, Nuutti Hyttinen, Silvia Modig, Anni Sinnemäki, Kimmo Tiilikainen and Jan Vapaavuori. Before the panel, Professor in Urban Geography Mari Vaattovaara tells us about her views on a good city. The panel is hosted by Rakennuslehti’s editor-in-chief, Veijo Käyhty.

Representatives of the Bridge Builders are available for interviews by the media after the event.

Participate in the discussion in social media with the hashtag #sillanrakentajat.

Who are the Bridge Builders?

We represent the tenants and property owners of affordable and cost-based rental apartments as well as other housing actors in a broad fashion. The undersigned property owners offer both normal affordable rental housing and apartments for special groups such as young people, students, the disabled and mental health rehabilitees. The undersigned tenant organisations represent all tenants in a diverse manner. The undersigned other housing actors conduct work against homelessness, for instance. Together, the apartments of all actors form a significant proportion of housing stock built with state support.

Aspa Foundation

Association for Advocating Affordable Rental Housing – KOVA

Finnish Youth Housing Association

and

Kämppäverkosto (‘apartment network’)

Finnish Youth Cooperation – Allianssi

SOA – The Finnish Associations of Student Housing Organisations

Union of Students in Finnish Universities of Applied Sciences (Samok)

National Union of University Students in Finland (SYL)

Finnish Tenants (VKL)

World Student Capital network

 

Further information

Chair of the Bridge Builders network

Executive Director Jouni Parkkonen

KOVA ry

Tel. 040 593 3338

jouni.parkkonen@kovary.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olet tässä