Materiaalit

Oppaat


Omaan kotiin -opas nyt eri kieliversioina!

Omaan kotiin − opas itsenäistyvälle nuorelle on Nuorisoasuntoliiton vuosittain julkaisema asumisopas.
Opas on suunnattu 15−30-vuotiaille nuorille ja siinä on ajankohtaista tietoa asumisesta,
vuokra-asunnon hankkimisesta, vuokrasopimuksesta ja ensiasunnon ostamisesta.
Oppaassa on käteviä vinkkilistoja asunnon etsijälle ja asunnosta pois muuttavalle.
Opas antaa vinkkejä oman kodin ylläpitoon, kertoo perusasiat oman talouden suunnittelusta ja vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Uusi, lukuvuoden 2017–2018 opas valmistuu parhaillaan, ja ilmestyy 17.10.
Voit tilata uutta opasta veloituksetta ennakkoon verkkolomakkeella

Lukuvuoden 2017-2018 oppaasta ilmestyy yksi kaikille sopiva kieliversio, eli selkeä opas. Selkeän kielen ja ulkoasun ansiosta opas on helposti ymmärrettävä ja sopii myös niille joiden äidinkieli ei ole suomi.

Myös oppaan ulkoasu uudistuu täysin vastaamaan NAL:n tulevaisuudessa siintävää uutta ilmettä.

Oppaat ovat maksuttomia, mutta ennakkotilausten toimittamisen jälkeen saapuneista tilauksista veloitamme tilaajilta pakkaus- ja postituskulut.

Koulutuksen apuna voi käyttää verkkosivujemme Asumisen ABC -kokonaisuutta, jossa on Omaan kotiin -oppaan sisällön lisäksi tehtäviä, videoita ja muuta koulutusmateriaalia.

Selkokielinen opas

Selkokielinen opas on tarkoitettu erityisesti lukijalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi.
Kieltä ja taittoa on muokattu helpommin ymmärrettäväksi.
Lisäksi selko-oppaassa avataan suomalaista asumiskulttuuria ja asumiskäyntäntöjä.
Selkokielinen opas on saanut Selkokeskuksen selkotunnuksen.

Englanninkielinen opas

Englanninkielinen opas Home of Your Own – A Young Person’s Guide for Becoming Independent  tarjoaa kattavaa asumistietoutta englanniksi. Englanninkielistä painettua opasta voi tilata NAL:n viestinnästä.

Arabiankielinen opas

Arabiankielinen opas esittelee suomalaisia asumiskäytäntöjä kulttuurierot huomioiden. Opas on luettavissa vain verkossa, sillä paperisen oppaan painos on loppunut. Mikäli tilaaja on valmis maksamaan uusintapainoksen kulut, painettua opasta voi tiedustella NAL:sta.

 

Nuorisoasuntoliiton Omaan kotiin – opas itsenäistyvälle nuorelle 2016-2017

Muut julkaisut

 

Mun rahat-paja, ohjaajan opas

Mun rahat -paja on suunnattu lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville tukemaan nuorten taloudenhallinnan taitoja ja antamaan selkeää tietoa ja esimerkkejä siitä miten talousasiat pidetään omissa hyppysissä ja miten omaa rahankäyttöään kannattaa suunnitella. Ohjaajan opas sisältää ohjeet ja materiaalit eri työpisteisiin, joiden avulla osallistuvat nuoret pääsevät itse näkemään mikä velka on, mihin rahaa useimmiten kuluu ja miten rahanmenoa voi suunnitella.

 

TJ50-esite

TJ50-esite on suunnattu varusmiehille, joiden kotiutuminen lähestyy. Esitteen tarkoituksena on saada varusmiespalvelusta suorittavat nuoret pohtimaan ja suunnittelemaan omaa palveluksenjälkeistä asumistaan ja toimeentuloaan hyvissä ajoin ennen palveluksen päättymistä.

Lisätietoja

 

Huumoria saa käyttää – ja paljon – Opas Tyttöteam-toimintaan

Tyttöteam-toiminta alkoi Porvoon nuorisoasuntojen tiloissa jo vuonna 1998. Nuorisoasuntoliitto julkaisi vuonna 2013 toimintaa tutkivan ja siihen johdattelevan oppaan: Huumoria saa käyttää – ja paljon – Opas Tyttöteam-toimintaan. Tämä helppokäyttöinen ja käytännönläheinen opas on tarkoitettu rohkaisemaan ja antamaan eväitä Tyttöteam-toimintaan. Se soveltuu erityisesti Tyttöteam-toiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille.Opasta voi käyttää vasta-alkajakin, ja se valottaa hyvin ryhmätoiminnan ohjaamisen kulmakiviä. Opas tarjoaa valmiita sääntö- ja toimintaehdotuksia, mutta rohkaisee myös kuuntelemaan ryhmäläisten toiveita. Jokainen ryhmä on omanlaisensa.

Tyttöteam-toiminnan opas on syntynyt sosionomi (YAMK) Kaisa Näsmanin opinnäytetyönä. Opas koostuu käytännön ohjeista ja haastattelumateriaalista poimitusta aineistosta. Vuosien Tyttöteam-toiminnan kokemus on nyt saatavilla yksissä kansissa. Tyttöteam-toiminta on nuorten äitien tuki- ja vertaisryhmätoimintaa, jota on vuodesta 2001 rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. Tyttöteam-toiminnan ensimmäiseksi kummiksi lähti vuonna 2004 kansanedustaja Anni Sinnemäki: ”Äitiyden tukeminen on samalla perheiden hyvinvoinnin tukemista ja siksi mittaamattoman arvokasta.”

 

Olisinpa kotona – opas nuorten asumisen tukemiseen osana moniammatillista ennaltaehkäisevää yhteistyötä

Olisinpa kotona -opas on tarkoitettu arjen työvälineeksi nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Oppaaseen on koottu perustietoa nuorten itsenäistymisestä lapsuudenkodistaan, nuorten asumisesta, asumisen ongelmista ja ongelmien ennaltaehkäisemisestä. Opas antaa välineitä siihen, miten ottaa asumisasiat puheeksi nuorten kanssa, miten asumistilannetta kartoitetaan ja mitä muuta nuorten asumisessa tulisi huomioida.

 

Olisinpa kotona -päätösjulkaisu

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012–2015) päätösjulkaisu: vinkkejä, oppeja ja asiaa neljän vuoden hankkeen ajalta. Huom! Jos julkaisu ei aukea, kokeile toista selainta.

 

Kaikki lähtee kotoa – opas lapsuudenkodista itsenäistyvän nuoren asumisen tukemiseen

Kaikki lähtee kotoa -opas on tarkoitettu avuksi itsenäistyvien nuorten vanhemmille, kasvattajille ja nuorille itselleen. Opas antaa tietoa ja eväitä keskustelulle ja arjen taitojen harjoittelulle lapsuudenkodissa tai muussa tähän rinnastettavassa ympäristössä. Asumiseen liittyvät tiedot ja taidot auttavat nuorta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja helpottavat itsenäisen asumisen aloittamista.

Olet tässä