Materiaalit

Oppaat


Omaan kotiin -opas nyt eri kieliversioina!

Oppaan kansi 2016_2017

Nuorisoasuntoliitto julkaisee vuosittain asumisopasta Omaan kotiin − opas itsenäistyvälle nuorelle, joka on suunnattu 15−30-vuotiaille nuorille. Oppaassa on ajankohtaista tietoa asumisesta, vuokra-asunnon hankkimisesta ja vuokrasopimuksesta sekä mm. asumisoikeusasumisesta ja ASP-säästämisestä. Opas tarjoaa myös käteviä vinkkilistoja asunnonetsijälle, muuttajalle tai oman kodin viihtyisyyden ylläpitämiseen. Oppaassa on myös työelämävinkkejä sekä tietoa vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Suomenkielinen, lukuvuoden 2016−2017 opas on saatavilla sähköisenä versiona.

Nyt opas on toimitettu myös selkosuomeksi, englanniksi ja arabiaksi.

Selkokielinen opas on tarkoitettu erityisesti lukijalle, jonka äidinkieli on muu kuin suomi. Kieltä ja taittoa on muokattu helpommin ymmärrettäväksi. Lisäksi selko-oppaassa avataan suomalaista asumiskulttuuria ja asumiskäyntäntöjä. Selko-opasta on saatavilla sekä sähköisenä että paperisena versiona.

Myös arabiankielinen opas esittelee suomalaisia asumiskäytäntöjä kulttuurierot huomioiden. Opas on luettavissa vain sähköisenä − kysynnän vuoksi painettu opas on loppunut.  Mikäli tilaaja on valmis maksamaan uusintapainoksen kulut, painettua opasta voi tiedustella NAL:sta.

Englanninkielinen opas on nimeltään Home of Your Own – A Young Person’s Guide for Becoming Independent. Sitä on  saatavilla sekä sähköisenä että paperisena versiona.

Vuoden 2017-2018 uusi opas on parhaillaan työn alla. Oppaiden ennakkotilaus avautuu verkkoon elokuussa. Tältä sivulta löydät ajankohtaiset tilausohjeet loppukesän aikana. 

Yleensä suuren kysynnän vuoksi postitamme oppaita keskitetysti kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Seuraava oppaiden koottu postitus on lokakuussa 2017.

Oppaat ovat maksuttomia, mutta veloitamme tilaajilta pakkaus- ja postituskulut.

Koulutuksen apuna voi käyttää verkkosivujemme Asumisen ABC -kokonaisuutta, jossa on Omaan kotiin -oppaan sisällön lisäksi tehtäviä, videoita ja muuta koulutusmateriaalia.

TJ50-esite

(PDF 2,7 Mt) TJ50-esite on suunnattu varusmiehille, joiden kotiutuminen lähestyy. Esitteen tarkoituksena on saada varusmiespalvelusta suorittavat nuoret pohtimaan ja suunnittelemaan omaa palveluksenjälkeistä asumistaan ja toimeentuloaan hyvissä ajoin ennen palveluksen päättymistä.

Lisätietoja

Huumoria saa käyttää – ja paljon – Opas Tyttöteam-toimintaan

(PDF 10 Mt) Kaikki alkoi Porvoon nuorisoasuntojen kellarista, josta Tyttöteam-toiminta lähti liikkeelle vuonna 1998. Nuorisoasuntoliitto julkaisi vuonna 2013 toimintaa tutkivan ja siihen johdattelevan oppaan: Huumoria saa käyttää – ja paljon – Opas Tyttöteam-toimintaan. Tämä helppokäyttöinen ja käytännönläheinen opas on tarkoitettu rohkaisemaan ja antamaan eväitä Tyttöteam-toimintaan. Se soveltuu erityisesti Tyttöteam-toiminnan ohjaamisesta kiinnostuneille.Opasta voi käyttää vasta-alkajakin, ja se valottaa hyvin ryhmätoiminnan ohjaamisen kulmakiviä. Opas tarjoaa valmiita sääntö- ja toimintaehdotuksia, mutta rohkaisee myös kuuntelemaan ryhmäläisten toiveita. Jokainen ryhmä on omanlaisensa. Tyttöteam-toiminnan opas on syntynyt sosionomi (YAMK) Kaisa Näsmanin opinnäytetyönä. Opas koostuu käytännön ohjeista ja haastattelumateriaalista poimitusta aineistosta. Vuosien Tyttöteam-toiminnan kokemus on nyt saatavilla yksissä kansissa. Tyttöteam-toiminta on nuorten äitien tuki- ja vertaisryhmätoimintaa, jota on vuodesta 2001 rahoittanut Raha-automaattiyhdistys. Tyttöteam-toiminnan ensimmäiseksi kummiksi lähti vuonna 2004 kansanedustaja Anni Sinnemäki. ”Äitiyden tukeminen on samalla perheiden hyvinvoinnin tukemista ja siksi mittaamattoman arvokasta.”

Olisinpa kotona – opas nuorten asumisen tukemiseen osana moniammatillista ennaltaehkäisevää yhteistyötä

(PDF 0,8 Mt) Olisinpa kotona -opas on tarkoitettu arjen työvälineeksi nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Oppaaseen on koottu perustietoa nuorten kotoa pois muutosta, nuorten asumisesta, asumisen ongelmista ja niiden ennaltaehkäisemisestä. Oppaan tarkoituksena on antaa välineitä nuorten asumisasioiden puheeksi ottoon, asumisen tilanteen kartoitustyöhön sekä siihen, mitä nuorten asumisessa tulisi huomioida.

Olisinpa kotona -päätösjulkaisu

(PDF 5 Mt) (Huom! Jos julkaisu ei aukea, kokeile toista internetselainta.) Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen (2012–2015) päätösjulkaisu: vinkkejä, oppeja ja asiaa neljän vuoden hankkeen ajalta.

Kaikki lähtee kotoa – opas lapsuudenkodista itsenäistyvän nuoren asumisen tukemiseen

(PDF 2,8 Mt) Kaikki lähtee kotoa -opas on tarkoitettu avuksi itsenäistyvien nuorten vanhemmille, kasvattajille ja nuorille itselleen. Opas antaa tietoa ja eväitä keskustelulle ja arjen taitojen harjoittelulle lapsuudenkodissa tai muussa tähän rinnastettavassa ympäristössä. Asumiseen liittyvät tiedot ja taidot auttavat nuorta sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen sekä helpottavat asumisen alkuun pääsyä, kun hän tuntee hallitsevansa ja tuntevansa arjen perusasiat.

Olet tässä