Mikä NAL?


Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 24 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto. Nuorisoasuntoja rakennuttava NAL Asunnot Oy ja asumisen sisältöpalveluja tuottava NAL Palvelut Oy ovat NAL:n tytäryhtiöitä.

Mitä me NAL:ssa teemme?

Rakennutamme ja vuokraamme nuorisoasuntoja, tarjoamme asumisen sisältöpalveluja ja valvomme nuorten etuja. Julkaisemme Omaan kotiin -opasta ja tuotamme nuorten asumiseen ja itsenäistymiseen liittyvää tutkimusta.

 

Mun talous -hanke 2013-2017

Olemme mukana Mun talous -verkostohankkeessa, joka edistää nuorten talousosaamista, ennaltaehkäisee nuorten talousongelmia ja kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä. Kehittämistyötä teemme verkostossa, jossa on nuorten ja talousosaamisen parissa työskenteleviä organisaatioita.

 

Onnistu asumisessa -hanke

NAL antaa kaikille asukkailleen asumisneuvontaa ja asumisohjausta helpottaakseen nuorten itsenäistä asumista. Tukea vaille jäävät kuitenkin nuoret, jotka eivät asu NAL:n asunnoissa. Onnistu asumisessa -hanke pyrkii viemään tuen sinne, missä sitä ei vielä ole. Ideana on vahvistaa yhteistyötä ja rakentaa siltoja NAL:n paikallisyhdistysten ja paikallisten Ohjaamojen välille. Ohjaamot tarjoavat matalan kynnyksen palveluita alle 30-vuotialle nuorille kautta maan.