Mikä NAL?

Edunvalvonta ja vaikuttamistyö


NAL tekee vaikuttamistyötä osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja valvomalla nuorten etuja nuorten asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Vinkkejä vaikuttamiseen

Vinkkejä vaikuttamiseen on käytännöllinen ja muistilistan tyyppinen apuväline paikalliseen vaikuttamistoiminnan pohtimiseen. Koonnissa on mukana esimerkkejä vaikuttamisen kohteista ja keinoista ja pohja vaikuttamissuunnitelman tekemiseen. (PDF)

 

Vaikuta päättäjiin – esimerkki vaikuttajatempauksen toteuttamisesta

Vaikuta päättäjiin on kuvaus vaikuttamistapahtuman järjestämisestä. Esimerkissä on kuvattu yksityiskohtaisesti Vantaalla järjestetyn tempauksen vaiheet suunnittelusta toteutukseen. Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettu tapahtuma on parhaimmillaan tehokas tapa ajaa nuorten asioita eteenpäin ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Mallia voivat hyödyntää kaikki, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan ja järjestämään vastaavanlaisia tilaisuuksia. (PDF)

 

Vinkkejä verkostotyöhön – verkostot nuorten asumisen tukena

Vinkkejä verkostotyöhön -materiaalin tarkoituksena on tuoda esiin nuorten asumisen kysymysten huomioimisen tärkeyttä verkostotyössä. Materiaalissa kerrataan NAL-paikallisyhdistysten käytössä olevia verkostovaikuttamisen keinoja ja annetaan vinkkejä, kuinka verkostotyö saataisiin entistä paremmin osaksi paikallisyhdistysten toimintaa. Materiaali on suunnattu NAL-paikallisyhdistyksille ja muille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita asumisen näkökulman huomioimisesta verkostotyössä. (PDF)

Olet tässä