Mikä NAL?

Onnistu asumisessa -hanke


 

Nuorten palvelut saatava yhdelle luukulle

NAL antaa kaikille asukkailleen asumisneuvontaa ja asumisohjausta helpottaakseen nuorten itsenäistä asumista. Tukea vaille jäävät kuitenkin nuoret, jotka eivät asu NAL:n asunnoissa. Siksi Onnistu asumisessa -hanke pyrkii viemään tuen sinne, missä sitä ei vielä ole. Ideana on vahvistaa yhteistyötä ja rakentaa siltoja NAL:n paikallisyhdistysten ja paikallisten Ohjaamojen välille. Ohjaamot puolestaan tarjoavat matalan kynnyksen palveluita alle 30-vuotialle nuorille kautta maan. Toiveissa siintää yhden luukun periaate – kaikki nuoren mahdollisesti tarvitsemat palvelut saman katon alta.

Kolmivuotisessa Onnistu asumisessa -hankkeessa levitetään nuorten asumista tukevia hyviä toimintamalleja, työkäytäntöjä ja materiaaleja yhteistyössä paikallisyhdistysten, Ohjaamojen ja muiden nuorten matalan kynnyksen palvelupisteiden kanssa ympäri maan. Tarkoituksena on myös edelleen kehittää yhdessä ratkaisumalleja, jotta ne sopisivat entistä paremmin paikalliseen toimintaan. Hankkeella tuetaan NAL:n yhdistysten käytännön työtä ja vahvistetaan paikallista osaamista ja asiantuntijuutta.

Tulevan kolmen vuoden aikana hankkeessa järjestetään ympäri Suomen tilaisuuksia, kuten kehittämistyöpajoja sekä alueellisia asumisen foorumeita. Olennainen osa hanketta on lisätä ja syventää yhteistyötä NAL-kentän sisällä sekä löytää hyvä kontakti kaikkiin nuorten asumisen kanssa toimiviin tahoihin, kuten Ohjaamoihin ja muihin asumisen toimijoihin. Tavoitteena on, että nuorten paikallisiin asumisen haasteisiin puututaan entistä kokonaisvaltaisemmin, kun tiedetään kaikkien tarjoamat palvelut ja niiden mahdollisuudet.

Hanke on jatkoa NAL:n Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeelle, ja se on osa AUNE – asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa.  Hankkeen rahoittaa STEA.

Onnistu asumisessa -hanketta luotsaa Samuli Liuskari. Hankkeen yhteystiedot.

Tutustu esimerkkeihin Ohjaamo-yhteistyöstä.

 

Olet tässä