Ajankohtaista

Nuorten ääni kuuluviin hyvinvointipalveluita kehitettäessä – Nuorten asumisen ajankohtaispäivä 7.2.2018

Nuorten ääni kuuluviin hyvinvointipalveluita kehitettäessä – Nuorten asumisen ajankohtaispäivä 7.2.2018

Nuoria kuullaan yhä useammin hyvinvointipalveluja kehitettäessä, mutta vaarana on, että palautetta kerätään vain niiltä, jotka ilmaisevat itseään ammattilaisia miellyttävällä tavalla. Erityisesti palveluiden ulkopuolelle jääviä nuoria on syytä tavoitella ja kuunnella. Nuorten asumisen ajankohtaispäivässä keskustellaan, miten nuorten palautetta voi hyödyntää palveluja kehitettäessä.

 

Nuoret aikuiset kohtaavat palvelujärjestelmän jokainen omasta lähtökohdastaan. Palvelut eivät aina tavoita kaikkia nuoria tai vastaa heidän tarpeisiinsa. Miten nuoria kuullaan tämän hetken hyvinvointipalvelujärjestelmässä ja saavatko nuoret äänensä kuuluviin?

”Nuoria pyritään kuulemaan hyvinvointipalvelujen kehittämisen yhteydessä yhä useammin, mikä on tietenkin hyvä asia. Tietoa nuorista ja heidän näkemyksistään kertyy jossain määrin viranomaisten rekistereihin, mutta suoremmin nuoria kuullaan tänä päivänä esimerkiksi kokemusasiantuntijoina ja aivan viime aikoina palvelumuotoilun myötä. Käyttäjäkokemuksesta on tullut tärkeä asia myös julkisessa palvelutuotannossa.” toteaa tutkija Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusseura ry:stä.

”Nuorten kuuntelemisessa on kuitenkin sudenkuoppansa. Väitän, että usein kuullaan nuoria, jotka ovat palvelujen piirissä tai ilmaisevat itseään aikuisia ammattilaisia miellyttävällä tavalla. Vaarana on, että palvelujen ulkopuolelle jäävien ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten ääni jää kuulematta.” hän jatkaa.

 

Kuuntelemisen taito on olennaista

Jotta nuorten ääni saataisiin entistä monipuolisemmin esiin palveluita kehitettäessä, tarvitaan kuuntelemisen ja havainnoinnin taitoa. Miten tässä onnistutaan?

”Palveluntarjoajien on syytä tavoitella nuoria, jotka jäävät jostain syystä palvelun ulkopuolelle. Heiltä saadaan luultavasti kaikkein kriittisin ja hyödyllisin palaute. Lisäksi on yritettävä sietää sellaisiakin nuorten esittämiä näkemyksiä, jotka eivät miellytä. Kun ärtymyksen, provokaation tai epäselvyyden taakse pääsee, sanomasta voi löytää paljonkin hyödyllistä.” Kivijärvi mainitsee.

”On hyvä muistaa, että kaikki eivät halua tai kykene ilmaisemaan itseään sanallisesti tai kirjallisesti. Monien nuorten kohdalla lienee kohtuutonta odottaa kiteytyneitä näkemyksiä palvelujärjestelmästä ja sen kehittämisestä, kun emme ammattilaisinakaan osaa niitä aina esittää. Ajattelen, että ammattilaisten olisi hyvä kuuntelemisen ohella havainnoida nuoria myös muutoin.” hän lisää.

Kivijärvi puhuu tapahtumassa siitä, että palveluiden kehittämisessä on kyse erilaisten äänten kuuntelemisen ja tulkitsemisen taidosta. Palveluiden kehittäjille on olennaista osata tunnistaa ja erottaa merkittävä tieto nuorten antamasta moninaisesta palautteesta.

 

Ajankohtaispäivän sisältö

Miten hyvinvointipalvelut vastaavat nuorten tarpeisiin ja kuullaanko nuoria palveluiden kehittämisessä? Mitä todettua hyötyä nuoret saavat asumisneuvonnasta? Mihin suuntaan kohtuuhintainen vuokra-asuminen on menossa? Millaisia ovat asumiseen ja elämiseen liittyvät innovatiiviset ratkaisut tulevaisuudessa?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia ja tarjotaan tutkimustietoa Nuorten asumisen ajankohtaispäivässä 7.2.2018.

Tutkimustietoa esittelevässä ajankohtaispäivässä puhuvat nuorten asumisen asiantuntijat. Puheenvuoron pitävät tutkija Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusseura ry:stä, nuorempi tutkija ja yrittäjä Saila Tykkyläinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja Vaikuttava Yritys Oy:stä, toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät – KOVA ry:stä, toimitusjohtaja Jaakko Ruokola Oulun Moniasunnot Oy:stä sekä professori Liisa Häikiö Tampereen yliopistolta.

Katso ohjelma tästä.

Ajankohtaispäivän järjestäjä, NAL:n Onnistu asumisessa -hanke, vahvistaa yhteistyötä Ohjaamojen ja NAL:n paikallisyhdistysten välillä valtakunnallisesti. Tarkoitus on, että kaikki nuorten kanssa työskentelevät ovat ajan tasalla asumisen asioista ja nuoret saavat ratkaisuja asumiseen liittyvissä asioissa.

 

Nuorten asumisen ajankohtaispäivä järjestetään keskiviikkona 7.2. klo 12.30–16.00.

Auditorio 116, Helsingin yliopisto, Unioninkatu 35, 00170, Helsinki.

 

Lisätiedot medialle:

Samuli Liuskari
projektikoordinaattori
Onnistu asumisessa -hanke, Nuorisoasuntoliitto
puh. (09) 7740 2814
samuli.liuskari(at)nal.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olet tässä