Ilman verkkopankkitunnuksia ei enää pärjää – oikeus niihin kuuluu kaikille

Ilman verkkopankkitunnuksia on vaikea maksaa laskuja, mutta nykyisin ilman niitä voi olla mahdotonta myös käyttää KELA:n tai terveyskeskuksen nettipalveluita. Ilman tunnuksia pankkipalveluiden käyttäminen on lisäksi kalliimpaa. Lähes kaikki asiointi tapahtuu netissä, eikä paluuta kasvokkain asiointiin ole odotettavissa. Silti aivan kaikki ...

NAL lausui: Nuorisoasuntojen määrää lisättävä

Nuorisoasuntoliitto lausui 19.2. Helsingin kaupunginhallitukselle asumisen ja siihen liittyvän maankäytön luonnoksesta. Suomen ainoana nuorten asumisen edunvalvojana ja nuorten asumisen asioita hoitavana järjestönä Nuorisoasuntoliitolla on erityinen näkökulma maankäytön toteutusohjelman vaikutuksiin. Erityisesti NAL pitää tärkeänä, että nuorisoasuntoja rakennetaan erikseen työssäkäyville ja opiskeleville nuorille, koska ...