Nuorten ääni kuuluviin hyvinvointipalveluita kehitettäessä – Nuorten asumisen ajankohtaispäivä 7.2.2018

Nuorten ääni kuuluviin hyvinvointipalveluita kehitettäessä – Nuorten asumisen ajankohtaispäivä 7.2.2018

Nuoria kuullaan yhä useammin hyvinvointipalveluja kehitettäessä, mutta vaarana on, että palautetta kerätään vain niiltä, jotka ilmaisevat itseään ammattilaisia miellyttävällä tavalla. Erityisesti palveluiden ulkopuolelle jääviä nuoria on syytä tavoitella ja kuunnella. Nuorten asumisen ajankohtaispäivässä keskustellaan, miten nuorten palautetta voi hyödyntää palveluja ...

Sosiaalibarometri mittaa tänä vuonna asumista – nuorten avuksi asumisneuvontaa ja -ohjausta

Kun ajatellaan tukea tarvitsevia ihmisryhmiä, ajatellaan yleensä vanhuksia ja lapsia. Silti uusi Sosiaalibarometri kertoo, että nuoret ovat toisiksi suurin asunnottomien ryhmä. Hyvät neuvot ovat kalliit – ja juuri niitä tutkimuksessa pohditaan. Mitä pitäisi huomata nuorten elinoloista, jotta tie ei kallistuisi pystyyn jo aikaisessa ...

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhankkeen opit julkaistaan ensi torstaina

Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke päättyi, mutta sen oppien ei silti tarvitse kuolla. Ensi viikon torstaina julkaistaan hankkeen opeista koottu pamflettityyppinen julkaisu, johon on kirjoitettu avoimesti ja rehellisesti hankekauden aikana tehtyjä havaintoja ja kokemuksia. Tämä ei ole raportti, joka on tarkoitettu virumaan viraston ...

NAL tarjoaa työtä nuorelle työttömälle

Oletko työtön työnhakija? Oletko alle 29-vuotias? NAL tarjoaa sinulle työtä! NAL etsii reipasta ja oma-aloitteista alle 29-vuotiasta toimistotyöntekijää vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ on osa RAY-rahoitteista Paikka auki - nuoret työelämään -avustusohjelmaa. Meillä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa ja tilaisuuksia, avustamaan viestinnässä ...

Sosionomi Tiina Saarisen opinnäytetyö puhuu nuorten osallisuuden kokemuksista

Arjen keskiössä -hankkeeseen osallistuneet nuoret pääsevät ääneen sosionomi Tiina Saarisen opinnäytetyössä. Osallisuuden kokemuksiin teemahaastatteluiden avulla perehtynyt työ selvitti, että pääosa nuorista koki yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmällä toteutetut työpajat osallisuuttaan vahvistavana menetelmänä. Nuoret kokivat, että heidän ideoitaan ja mielipiteitään kuunneltiin aidosti ja ...