NAL lausui: Nuorisoasuntojen määrää lisättävä

Nuorisoasuntoliitto lausui 19.2. Helsingin kaupunginhallitukselle asumisen ja siihen liittyvän maankäytön luonnoksesta. Suomen ainoana nuorten asumisen edunvalvojana ja nuorten asumisen asioita hoitavana järjestönä Nuorisoasuntoliitolla on erityinen näkökulma maankäytön toteutusohjelman vaikutuksiin. Erityisesti NAL pitää tärkeänä, että nuorisoasuntoja rakennetaan erikseen työssäkäyville ja opiskeleville nuorille, koska ...