Sosionomi Tiina Saarisen opinnäytetyö puhuu nuorten osallisuuden kokemuksista

Arjen keskiössä -hankkeeseen osallistuneet nuoret pääsevät ääneen sosionomi Tiina Saarisen opinnäytetyössä. Osallisuuden kokemuksiin teemahaastatteluiden avulla perehtynyt työ selvitti, että pääosa nuorista koki yhteistoiminnallisen kehittämisen menetelmällä toteutetut työpajat osallisuuttaan vahvistavana menetelmänä. Nuoret kokivat, että heidän ideoitaan ja mielipiteitään kuunneltiin aidosti ja ...