Ajankohtaista

Unelmana koti, jossa on hyvä olla

Unelmana koti, jossa on hyvä olla

Määrätietoinen yhteistyö on avain nuorten asumisen ongelmien ratkaisemiseen, kirjoittaa NAL:n Onnistu asumisessa -hankkeen koordinaattori Samuli Liuskari.

Asumisneuvonnalla saadaan paljon hyvää aikaan nuorten elämässä. Nuorisoasuntoliiton (NAL) tuoreen tutkimuksen mukaan asumisneuvonnalla voidaan vähentää esimerkiksi nuorten häätöjä ja maksuhäiriömerkintöjä. Keskeistä asumisen asioiden ratkaisemisessa on palveluiden matala kynnys ja saavutettavuus, toimiva palveluohjaus sekä hyvät yhteistyökäytännöt. Aiemman tutkimuksen mukaan nuoret eivät välttämättä tunne palvelu- ja tukijärjestelmää hyvin, eivätkä kysy tai vastaanota helposti apua ulkopuolisilta. Siksi on tärkeää, että heillä olisi ainakin yksi luotettava aikuinen tukenaan.

Asumisneuvonta osana Ohjaamo-palveluja

Näihin vaatimuksiin pystytään vastaamaan Ohjaamo-toiminnalla sekä NAL:n asumisneuvonnalla. Asumisneuvonnan resepti on kaikessa yksinkertaisuudessaan varsin toimiva. Aikuinen kulkee nuoren rinnalla ja etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja asumiseen liittyviin kysymyksiin. Matalalla kynnyksellä varmistetaan, että mahdollisimman moni nuori pääsee palvelujen piiriin.

NAL:n yhteistyö Ohjaamojen kanssa on avannut uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia asumisneuvonnan kentällä. Yhdessä olemme vahvistaneet asumisneuvonnan asemaa yhtenä Ohjaamojen palveluista ja nyt entistä useampi nuori on saanut vastauksia askarruttaneisiin kysymyksiinsä.

Kohtaamon keräämien valtakunnallisten tilastojen mukaan asumisen kysymykset ovat yksi yleisemmistä syistä, joiden vuoksi nuoret tulevat Ohjaamoon. NAL:n asumisohjaajien kokemuksen mukaan Ohjaamoissa asioivien nuorten tärkeimmät tarpeet asumisneuvonnan suhteen liittyvät mm. asunnon hakuun, arjenhallintaan, toimeentuloon sekä taloudellisen tilanteen selvittämiseen ja taloudenhallintaan. Koti on nuoren toimivan arjen perusta – ilman asuntoa ja vakaata arkea on elämän muidenkin osa-alueiden hallitseminen haastavampaa. Siksi asumisen tulisi olla ensimmäisiä asioita, joita nuoren kanssa käydään läpi Ohjaamossa.

Nuorten asumisen palvelupolku mallinnetaan

Meille NAL:ssa on erityisen tärkeää, että nuoria työssään kohtaavilla ammattilaisilla on osaamista ottaa asumisen asiat puheeksi. Viimeisen vuoden aikana olemme järjestäneet ympäri Suomea asumisen ja taloudenhallinnan koulutuksia, tuottaneet aiheeseen liittyvää materiaalia niin ammattilaisten kuin nuorten käyttöön sekä kehittäneet hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja paikallisesti. Olemme myös keränneet konkreettisia esimerkkejä Ohjaamojen ja NAL-paikallisyhdistysten välisestä yhteistyöstä.

On hienoa, että asumisneuvonnan tärkeys on huomattu myös valtakunnan päättäjien keskuudessa. Asumisneuvonnan laajentaminen on yksi viime syksynä hyväksytyn valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) tavoitteista. Aiemmin tässä kuussa saimme upean tunnustuksen työstämme, kun Kohtaamo-hanke myönsi meille vuoden Ohjaamo-teko palkinnon. Olemme NAL:ssa tästä todella iloisia. Toivomme, että yhteistyö nuorten asumisen palveluiden kehittämisen eteen laajenee entisestään tulevina vuosina.

Ensimmäinen konkreettinen askel eteenpäin otetaan jo tänä keväänä, kun NAL:n Onnistu asumisessa -hanke mallintaa Ohjaamojen nuorten asumisen palveluiden palvelupolun. Mallintaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä Ohjaamojen ja NAL:n paikallisyhdistysten kanssa. Ohjaamot voivat hyödyntää palvelupolkua asumisen palveluiden ja osaamisen vahvistamisessa sekä uusien toimintamallien ja yhteistyömuotojen kehittämisessä. Mallin pohjalta pystymme myös jatkossa kehittämään asumisneuvontaa entisestään.

Unelmamme on, että tulevaisuudessa kaikilla nuorilla olisi oma koti, jossa on hyvä olla. Uskomme, että asumisneuvonnan tukeminen ja kehittäminen auttavat meitä pääsemään tähän tavoitteeseen.

Kirjoittaja on NAL:n Onnistu asumisessa -hankkeen projektikoordinaattori.

Teksti julkaistiin alun perin kohtaamo.info -sivulla 16.2.2018.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Olet tässä